Przejdź do komentarzy

Konferencja Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej instrumentom finansowym pn. Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze (ul. Podgórna 7, Zielona Góra).

 Spotkanie ma na celu przybliżenie nowego podejścia do wsparcia inwestycji w ramach polityki spójności, które zgodnie z założeniami powinno w szerszym stopniu bazować na stosowaniu instrumentów zwrotnych. Będzie to również okazja do podsumowania działalności lubuskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach perspektywy 2007 – 2013 oraz do przedstawienia możliwości, które stwarzają w tym zakresie Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i krajowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres email: m.rosiak@region.zgora.pl  lub pod numerem telefonu 68 329 78 27. W załączeniu znajduje się program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Program Konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– Lubuski Fundusz Pożyczkowy w Zielonej Górze
Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach
Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze