Przejdź do komentarzy

Komunikat do konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek IP ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 sierpnia 2016 roku podjął decyzję o zwiększeniu alokacji z 7 mln PLN do 10 mln PLN dla ogłoszonego konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra.