Przejdź do komentarzy

Komisja Europejska zatwierdziła sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 za lata 2014-2015

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje, że w dniu 5 lipca 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za okres sprawozdawczy 2014-2015. Zawiera ono kluczowe informacje nt. wdrażania Programu w latach 2014 – 2015.

 

Sprawozdanie