Przejdź do komentarzy

Podpisanie umów w ramach RPO-Lubuskie 2020

29 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie otrzymały projekty z Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra.

- Myślę, że będziemy teraz coraz częściej się spotykać przy takich okazjach, ale dzisiaj jest ten moment kiedy podpisujemy pierwsze umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z Funduszu Społecznego już były. Są to umowy z pierwszego konkursu 2.1 związanego z cyfryzacją oraz jedna umowa podpisana w ramach ZIT-u z miastem Zielona Góra dot. projektu Hospicjum przy ul. Zyty - podkreśliła Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Na ogłoszony 17 czerwca 2015 r. konkurs w ramach Działania 2.1 wpłynęły 43 wnioski o  łącznej wartości dofinansowania ponad 75 mln zł. Z tej liczby 15 projektów zostało pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym i wybranych do dofinansowania. Jeden z beneficjentów w międzyczasie zrezygnował z otrzymania środków w ramach RPO. Dlatego w ramach niniejszego konkursu wspartych zostanie 14 projektów na łączną kwotą ponad 33,5 mln zł. O pieniądze wnioskowały zarówno podmioty z południa, jak i z północy województwa lubuskiego, które na wykorzystanie środków mają podobne pomysły. Powiat Nowosolski otrzymał ponad 1,1 mln zł dofinansowania (łączna wartość projektu 1,3 mln zł) i postawił na utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług on-line. O rozwój swoich internetowych możliwości zadba także m.in. Gmina Sulęcin za pomocą programu „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo”. Na ten cel samorząd wyda około 2 mln zł.

- Dzieki tworzeniu platform usług internetowych zyskają przede wszystkim mieszkańcy. Lubuszanie nie będą musieli biegać za każdym razem na pocztę, bo swoje sprawy załatwią siedząc przed komputerem. To wygoda i oszczędność – zapewniała Alicja Makarska.

Dwa najdroższe projekty będą realizowane w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Południowa stolica województwa na wdrożenie projektu „Innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta” wyda 7,3 mln zł. Jeszcze więcej jest wart pomysł gorzowskiego magistratu. W tym przypadku samorząd planuje przeznaczyć prawie 9 mln zł na rozwój  świadczonych przez siebie elektronicznych usług.

Dodajmy, że oprócz umów związanych z projektami informacyjnymi, podpisano także jedną umowę w ramach Poddziałania 9.1.2. Mowa o wartym 3,4 mln zł projekcie dotyczącym rozbudowy Hospicjum  im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, który będzie realizowany przez miasto Zielona Góra. W tym przypadku unijne dofinansowanie to 2,9 mln zł.

- Pieniądze pomogą w rozbudowie hospicjum, zakupie większej liczby łóżek, ale przede wszystkim dodatkowego sprzętu, który poprawi komfort osób przebywających w placówce. W ramach tego projektu mogą być także zrealizowane różnego rodzaju szkolenia dla pracowników, na czym zyskają pacjenci – tłumaczyła Alicja Makarska.

Z myślą o sprawnym realizowaniu założeń projektowych przed podpisaniem umów odbyło się szkolenie dla przedstawicieli podmiotów, które będą realizować dofinansowane przedsięwzięcia. Pracownicy Departamentu Programów Regionalnych UMWL omówili zasady wypełniania wniosku o płatność oraz przedstawili zasady działania Centralnego Systemu Teleinformatycznego  SL 2014, poprzez który beneficjent będzie składał wniosek rozliczający pozyskaną  dotację. Szczegółowo omówiono poszczególne sekcje wniosku oraz przedstawiono ogólne zasady prawidłowego rozliczania otrzymanej dotacji. 

 

Lista projektów w ramach Działania 2.1