Przejdź do komentarzy

KE pozytywnie o zmianach w RPO – L2020

Jest pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca zmian Regionalnego Programu Operacyjnego– Lubuskie 2020. W procesie zmian RPO-L2020 większość zgłoszonych propozycji w obszarze finansowania zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego zgłoszonych przez nasz region uzyskało akceptację.

Wielomiesięczne negocjacje zakończyły sukcesem, zgoda na przesunięcie środków finansowych umożliwia ogłoszenie nowych naborów, a także przyznanie dofinansowania w następujących obszarach:

  • uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
  • termomodernizacja budynków publicznych
  • wymiana niskosprawnych piecyków w budynkach mieszkalnych,
  • wyposażenie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego,
  • kultura i dziedzictwo kulturowe,
  • rozwój usług społecznych w regionie,
  • programy zdrowotne skierowane do mieszkańców województwa lubuskiego.

Dzięki decyzji KE wdrażanie RPO-L2020 będzie sprawniejsze, a wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego utrzymany.