Przejdź do komentarzy

Katalog najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach aplikacyjnych i wnioskach o płatność

W wyniku analizy dotychczas złożonych wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność w ramach RPO – Lubuskie 2020, Instytucja Zrządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 prezentuje Katalogi najczęściej występujących błędów we wnioskach o płatność (odrębnie w zakresie wniosków współfinansowanych ze środków EFR i EFS) oraz Katalogi najczęściej występujących błędów we wnioskach o dofinansowanie (odrębnie w zakresie wniosków współfinansowanych ze środków EFRR i EFS). Poniższe zestawienie pozwoli uniknąć w przyszłości typowych błędów, a tym samym wpłynie pozytywnie na tempo realizacji umów i wdrażania Programu.

Załączniki:

  1. Katalog najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach EFRR
  2. Katalog najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach EFS