Przejdź do komentarzy

Jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych

Prezentujemy poradnik przygotowany przez Komisję Europejską, dotyczący unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Będzie pomocny przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej.

WERSJA POLSKOJĘZYCZNA

WERSJA ANGLOJEZYCZNA