Przejdź do komentarzy

Jak promować firmę za granicą

18 maja w Gorzowie odbyło się szkolenie z działania 1.4.1 w ramach RPO Lubuskie-2020. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie m.in. do udziału w targach i misjach gospodarczych. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób.

Specjaliści Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podkreślali zainteresowanym beneficjentom, że jednym z elementów ubiegania się o dotację, jest przedstawienie strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz planu rozwoju firmy. Składający wniosek powinien także przedstawić harmonogram działań transportowych na okres 3 lat. Projekt może obejmować wydarzenia gospodarcze zaplanowane do 2019 roku. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT 

Planowany termin naboru: 31.05.2017 – 14.06.2017

Działanie zakłada  rozwijanie działalności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych zwłaszcza umożliwiających międzynarodową współpracę gospodarczą. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez przedsiębiorstwa zainteresowane obecnością na rynkach zagranicznych (eksporterów oraz inwestorów), koncentrujące swoją działalność na rynkach zagranicznych, nastawione na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu. Wsparcie zostanie ukierunkowanie na kompleksowe przedsięwzięcia ułatwiające ekspansję na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwom z województwa lubuskiego a także na zwiększenie świadomości konsumentów i producentów zagranicznych na temat polskiej oferty eksportowej.

Uczestnicy szkolenia mogli się także zapoznać się z ofertą Punktu Informacji Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. w zakresie Krajowych Programów Operacyjnych i RPO Lubuskie-2020.