Przejdź do komentarzy

Informacja o zmianie SzOOP RPO Lubuskie 2020 wersja z dnia 29-11-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść zmienionego dokumentu. Korekta dotyczy doprecyzowania zasad wdrażania Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020