Przejdź do komentarzy

Informacja o zatwierdzeniu listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/17

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwały z dnia 06.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż projekt który wpłynął na ogłoszony konkurs nie otrzymał dofinansowania.