Przejdź do komentarzy

Informacja o zamówieniach publicznych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniami o zamówieniu usługi na wykonanie następujących badań ewaluacyjnych:

  1. „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020”,
  2. „Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej”,
  3. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Ogłoszenia wraz ze szczegółowymi informacjami zostały zamieszczone na stronie www.bip.lubuskie.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.