Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 583 735,40 zl.