Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dwa wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 576 593,00 zł.

 

Tabela