Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych trzy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  32 780 974,59 zł.

Tabela