Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16

            W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  14 890 384,49 zł.

Załącznik:

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16