Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny środowiskowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P01/18

W dniu 14 maja 2018 r. zakończono ocenę środowiskową wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P01/18 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania projektów w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 - Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 45 611 000,00  PLN.

 

Wnioski wybrane do dofinansowania, w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/18