Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło siedem wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 18 242 310,22 zł.