Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły trzydzieści cztery wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 24 119 817,64 zł.