Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 32 780 974,59 zł.