Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 890 384,49 zł.