Przejdź do komentarzy

Informacja o wprowadzeniu zmian do regulaminu naboru Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17

Szanowni Państwo,

W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu naboru Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej –projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Zmiana dotyczy:

  • tytułu projektu Gminy Zbąszynek z „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku – elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy” na „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku – elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”
  • terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze pt. „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie” odpowiednio z II kwartału 2017 r. na I kwartał 2018 r. oraz z IV kwartału 2017 r. na III kwartał 2018 r.

Załączniki:

Wezwanie do złożenia wniosku  i Regulamin naboru  Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17

Wykaz zmian w Regulaminie i Wezwaniu

Regulamin po zmianach