Przejdź do komentarzy

Informacja o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 28 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2017 r. na styczeń 2018 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie