Przejdź do komentarzy

Informacja o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 stycznia 2017 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, z planowanym terminem naboru wniosków do końca marca 2017 roku.

            Wnioskowana wartość środków Programu, przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wyniesie ok. 35 mln zł, w tym na procedurę odwoławczą zostanie przeznaczone 10 % kwoty, tj. ok. 3,5 mln zł.

Ostateczna kwota naboru w ramach Poddziałania 3.3.3 będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.