Przejdź do komentarzy

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17, w załączeniu, w ślad za pismem nr DFS.II.432.37.1.2017.AS, przekazuję listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów

lista wybranych projektów

skład KOP