Przejdź do komentarzy

Informacja o rekrutacji firm w celu promocji w trakcie targów turystycznych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 2 stycznia 2018 roku rozpoczął rekrutację uczestników targów turystycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji będą dostępne na stronie www.targi.lubuskie.pl

Planowany jest udział w następujących Imprezach Targowych: 

  • Targi Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu w terminie od 9 do 11 lutego 2018 roku.
  • Ferien & Freizeit w Cottbus (Niemcy) w terminie od 23 do 25 lutego 2018 roku.
  • Międzynarodowe Targi Turystyczne (MTT) we Wrocławiu w terminie od 23 do 25 lutego 2018 roku
  • ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse) w Berlinie (Niemcy) w terminie od 7 do 11 marca 2018 roku.
  • Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego „GLOBalnie” w Katowicach w terminie od 23 do 25 marca 2018 roku.
  • Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2018 w Warszawie w terminie od 13 do 15 kwietnia 2018 roku.
  • Targi Turystyczne Market Tour „Piknik nad Odrą” w Szczecinie w terminie od 12 do 13 maja 2018 roku.

 

            Rekrutacja ma charakter otwarty i skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, SPA & Wellness, usługi rekreacyjne, biura podróży, transport i pokrewne związane z rozwojem turystyki regionu) posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w targach pokrywają 15% lub 50% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika (w zależności od rodzaju udzielonej pomocy publicznej).

            Targi realizowane w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działania: 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.