Przejdź do komentarzy

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17

W dniu 20 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania (w wysokości 42 285 798,28 PLN) na realizację 6 projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN). Wnioskowana przez Beneficjentów kwota dofinansowania wynosi 38 057 218,45 PLN i przekroczyła alokację środków przeznaczonych na konkurs. W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił zwiększyć alokację przeznaczoną na konkurs do 42 285 798,28 (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, co stanowi 4 228 579,83 PLN).

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania