Przejdź do komentarzy

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17

W dniu 13 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania (w wysokości 15 581 578,42 PLN) na realizację 5 projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 20 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 000 000,00 PLN). Wnioskowana przez Beneficjentów kwota dofinansowania wynosi 15 581 578,42 PLN i nie przekracza alokacji środków zaplanowanych w ww. konkursie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania