Przejdź do komentarzy

Informacja o przyjęciu nowej wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść zmienionego dokumentu. Korekta dotyczy wyłącznie kryteriów specyficznych dla Działania 5.1 Transport drogowy (załącznik nr 3).

Wszystkie wersje SzOOP RPO-Lubuskie 2020