Przejdź do komentarzy

Informacja o przyjęciu do realizacji projektu pozakonkursowego z zakresu instrumentów finansowych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji projekt pozakonkursowy z zakresu instrumentów finansowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.