Przejdź do komentarzy

Informacja o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17

Dnia 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 4 września 2017 r. na 11 września 2017 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 trwa od 28 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017r.