Przejdź do komentarzy

Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 2 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z października na listopad 2017 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie