Przejdź do komentarzy

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 3.2.1 RPO-L2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 lutego 2017 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1, na kwotę ok. 20 000 000,00 zł, nastąpi po zatwierdzeniu zmiany kryteriów wyboru projektów dla przedmiotowego Poddziałania.

Ostateczna alokacja naboru dla Poddziałania 3.2.1 będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.