Przejdź do komentarzy

Informacja o przesunięciu terminu naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 września 2017 roku, zaplanowany w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2017 konkurs w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, którego nabór wniosków zaplanowano w III kwartale, zostanie przesunięty na IV kwartał 2017 r.