Przejdź do komentarzy

Informacja o przesunięciu naboru dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, Typ I, III

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 listopada 2017 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu zaplanowanego, zgodnie z Harmonogramem na 2017 rok, na grudzień br. naboru dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, Typ I, III, do czasu zatwierdzenia Regionalnego Programu Zdrowotnego, stanowiącego podstawę opracowania dokumentacji konkursowej dla przedmiotowego Działania.

            Ostateczna kwota naboru dla przedmiotowego Działania będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.