Przejdź do komentarzy

Informacja o przesunięciu konkursu w ramach Poddziałania 3.3.3 RPO-L2020

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 lutego 2017 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, podjał decyzję o przesunięciu konkursu w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra. Konkurs w ramach Poddziałania 3.3.3 na kwotę 35 000 000,00 PLN zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Ostateczna kwota naboru w ramach Poddziałnia 3.3.3 będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.