Przejdź do komentarzy

Informacja o przedłużeniu terminu na weryfikację wstępną warunków formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż przedłużono termin na weryfikację warunków formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18 do dnia 17 maja 2018 r.