Przejdź do komentarzy

Informacja o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/17

Informacja o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu oraz przyjęciu przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 9 stycznia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu Nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej,

Załącznik:

  1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/17.
  2. Informacja o składzie KOP do konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/17.