Przejdź do komentarzy

Informacja o o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II. Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem osiągnięcia emisji spalin

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 lutego 2017 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II. Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem osiągnięcia emisji spalin, z planowanym terminem naboru wniosków od 31 marca do 10 kwietnia 2017 roku, na kwotę ok. 10 000 000,00 zł.