Przejdź do komentarzy

Informacja o konkursie RPLB.07.04.01-IZ.00-K01/16

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 6 października 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej  1 wniosek o dofinansowanie.

Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 703 364 ,45 PLN natomiast całkowita wartość projektu wyniosła  740 383,63 PLN.