Przejdź do komentarzy

Informacja o konkursie RPLB.07.03.00-IZ.00-K01/16

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 6 października 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej  8 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 4 201 112,48 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  4 428 064,63 PLN.