Przejdź do komentarzy

Informacja o konkursie RPLB.06.03.01-IZ.00-K01/16

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 6 października 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej  32 wnioski o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 33 583 447,32 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  34 619 378,83 PLN.