Przejdź do komentarzy

Informacja o Konkursie Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

            Informujemy, iż przedłużeniu ulega ocena formalna wniosków aplikacyjnych złożonych na konkurs Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1  Badania i innowacje. Decyzja ta spowodowana jest oczekiwaniem na złożenie poprawek przez Wnioskodawców, którzy nie odebrali w terminie awizowanych pism dotyczących błędów/omyłek formalnych.

Informacja o terminie zakończenia oceny formalnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.