Przejdź do komentarzy

Informacja o konkursie dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Uprzejmie informujemy, iż zaplanowany nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT nie został ogłoszony w listopadzie br. tak jak był początkowo zaplanowany zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na 2016 rokKonkurs w tym Poddziałaniu zostanie ogłoszony w lutym 2017 r.