Przejdź do komentarzy

Informacja o dofinansowaniu 25 projektów w ramach si Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Szanowni Państwo,

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 25 projektów w ramach konkursu RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 dotyczącego Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00  PLN).

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji dla przedmiotowego konkursu z 40 000 000,00 PLN do 69 168 450,19 PLN (w tym na procedurę odwoławczą  przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 6 916 845,01 PLN).  

W załączeniu prezentujemy listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15