Przejdź do komentarzy

Informacja o dodatkowym naborze w ramach 03.03.02

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2017 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., z planowanym terminem naboru wniosków w  marcu 2017 roku, na kwotę 900 000,00 zł.

            Ostateczna kwota naboru w ramach Poddziałania 3.3.2 będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.