Przejdź do komentarzy

Informacja na temat konkursu w ramach Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, ujętego w Harmonogramie na 2017 rok

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż ze względu na trwające negocjacje w sprawie zmiany Umowy Partnerstwa oraz planowane modyfikacje zapisów RPO - L2020 w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2017 roku, do czasu zakończenia negocjacji przedmiotowych dokumentów, zrezygnowano z przeprowadzenia w 2017 roku konkursu dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I, II, na kwotę 15 000 000,00 zł, ujętego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok.