Przejdź do komentarzy

Informacja na temat działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 października 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu naboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, I Typ – wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych oraz II Typ – dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych, na miesiąc listopad 2016 roku.

Wobec powyższego nabór dla przedmiotowego konkursu rozpocznie się w grudniu 2016 roku, natomiast ogłoszenie o konkursie nastąpi w listopadzie 2016 roku.