Przejdź do komentarzy

Informacja dotycząca konkursów 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3 – załącznik 15 do wniosku o dofinansowanie - inwentaryzacja przyrodnicza

W związku z licznymi pytaniami ze strony Wnioskodawców dotyczącymi konieczności sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych i/lub nietoperzy w budynkach, w których planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych, poniżej znajdą Państwo informacje,  które pomogą w  przygotowaniu przedmiotowego dokumentu.

Informacje potrzebne do sporządzenia Inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) lub nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna)