Przejdź do komentarzy

Informacja dotycząca dwóch odrębnych konkursów w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 6.5 Usługi rozwojowe MMŚP

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 9 sierpnia 2016 roku podjął decyzję o ogłoszeniu dwóch odrębnych konkursów w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 6.5 Usługi rozwojowe MMŚP, osobno w ramach subregionów województwa, tj. zielonogórskiego i gorzowskiego.

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO-L2020 na 2016 rok, nabory rozpoczną się w październiku 2016 roku.