Przejdź do komentarzy

Informacja dot. konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane trzy wnioski o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę 24 729 368,20 zł.